loader image

Awans na Kupca

Program rozwoju kompetencji zakupowych i negocjacyjnych

;

Awans na Kupca

Program rozwoju kompetencji zakupowych i negocjacyjnych

To jedyny w Polsce, tak złożony i skuteczny program kształcenia najwyższej klasy kupców dla małych i średnich firm. Aktualnie w Polsce nie ma programu o tak rozbudowanym zakresie i skupieniu na potrzebach rozwojowych kupców w firmach rodzinnych, małych i średnich.

Oferujemy kompleksowy program, który wyznacza konkretne kroki i precyzyjny czas na osiągnięcie celu, jakim jest ukształtowanie skutecznego kupca i negocjatora.

Założenia programu:

1. Audyt kompetencji pracowników

Audyt służy zbadaniu, jaki jest poziom kompetencji pracowników w zakresie zakupów i negocjacji. Dzięki rozmowie i badaniu dowiemy się, co Twoi pracownicy potrafią, co wiedzą o zakupach i negocjacjach, jakich technik używają. Audyt pokaże ich silne i słabe strony, uprzedzenia oraz umiejętności. Wskaże trenerowi jakimi kategoriami zakupowymi zajmują się pracownicy, jakie mają problemy, co sprawia im trudność i jak widzą branżę oraz swoją rolę w firmie. Audyt zakończony jest raportem dla właściciela / przełożonego.

2. Wybór pracowników do programu.

Potrzebujemy zdecydować, którzy z Twoich pracowników powinni iść drogą rozwoju kupca. Nie wszyscy, którzy zajmują się zakupami – kochają zakupy i nie wszyscy chcą się w nich rozwijać. Niektórzy lepiej sprawdzą się w innych rolach niż zakupy i negocjacje. Na tym etapie badamy predyspozycje pracowników z wykorzystaniem zasobów Twojego doradcy personalnego lub naszego eksperta. Wnioski przedstawiane są formie raportu.

f

3. Opracowanie programu rozwoju w zakresie zakupów i negocjacji.

Bazując na raportach kompetencji zakupowych i negocjacyjnych oraz osobistych predyspozycji pracowników – tworzymy moduły programu, który będziemy wdrażać z pracownikiem lub gronem 2-3 pracowników oraz z Twoją firmą. Udział Twojej firmy wiąże się z udostępnieniem miejsca do regularnych spotkań 1:1, spotkań i ćwiczeń w grupie lub video-konferencji. To również zaplanowane czasu, który pracownik poświęcał będzie na analizę i opracowanie dostarczonych business case jak i komunikację z trenerem w formie e-mail / rozmów telefonicznych.

Z

4. Realizacja programu z punktami kontrolnymi.

Opracowany przez nas i zatwierdzony przez Ciebie plan rozwoju kompetencji staje się harmonogramem współpracy. Jest to wiążący plan spotkań bezpośrednich w Twojej firmie z pracownikiem, rozmów telefonicznych, rozmów video (np. przez Skype), pracy samodzielnej pracownika nad business case i innymi ćwiczeniami. Typowy harmonogram oznacza:

  1. spotkania z pracownikiem 1-2 razy na miesiąc w Twojej firmie na łącznie 8 godzin,
  2. video-spotkania (po ok. 45 min.) 1-2 razy na miesiąc,
  3. realizacja zleconych zadań / ćwiczeń dla pracownika (zwykle 2 na miesiąc) i dostarczenie wyników przez e-mail / video-spotkanie,
  4. rozmowy telefoniczne (max. 15 min) dwa razy w miesiącu,
  5. przekazanie pracownikowi 4 razy / miesiąc (przez e-mail) „pakietu” informacji – do samodzielnej nauki przez pracownika,
  6. raport z realizacji harmonogramu, czyli: podsumowanie osiągniętych etapów, stopień realizacji ćwiczeń i spotkań, zakres przyswojony przez pracownika.

Kluczową częścią raportu jest wskazanie tych narzędzi i wiedzy, które mogą być natychmiast zastosowane w bieżącej pracy w Twojej firmie – abyś już od tego etapu czerpał korzyści z inwestycji w kompetencje pracownika.

5. Wyznaczenie celów biznesowych dla pracownika.

Zakończenie etapu „Realizacji programu z punktami kontrolnymi” oznacza wyznaczenie takich realnych celów biznesowych, które będą korzyścią dla Twojej firmy i jednocześnie motywacją do dalszego rozwoju pracownika. Pracownik potrzebuje namacalnego celu, dla którego wykorzysta pozyskaną wiedzę i przyswojone nawyki. Chciałby zobaczyć owoce swojej pracy szkoleniowej dlatego ważne, aby wyznaczone cele nie dotyczyły wyłącznie obszaru komercyjnego (handlowego) ale zawierały przynajmniej 1 punkt z innego obszaru (wyznaczonego jako opcjonalny w Audycie kompetencji pracowników).

Cele biznesowe powinny być wyznaczone przez właściciela firmy (lub szefa) i omówione z pracownikiem.

6. Wsparcie w realizacji nowych celów biznesowych pracownika.

Ten etap oznacza wspólną pracę trenera z pracownikiem. Pracownik wykonując swoje obowiązki służbowe stosuje przyswojoną wiedzę zakupową i negocjacyjną. Zastosowanie tej wiedzy – zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych dostawców – jest konsultowane z trenerem. Dopuszczalne jest również – za Twoim przyzwoleniem – współuczestniczenie trenera w wybranych spotkaniach negocjacyjnych z kluczowym dostawcą. Konsultacje odbywają się w zależności od dostępności: osobiście, telefonicznie, skype’m. Ich celem jest omówienie bieżącej sytuacji w kategorii zakupowej, uzgodnienie następnych kroków. Rolą trenera jest realizacja coaching’u pracownika z jednoczesnym „rozciąganiem” jego możliwości poznawczych i zaangażowania.

7. Rekomendacja kolejnych obszarów rozwoju pracownika.

Ostatnim etapem Programu rozwoju kompetencji zakupowych i negocjacyjnych pt. „Awans na kupca” jest prezentacja postępu, którego dokonał pracownik dzięki realizacji programu oraz wskazanie kolejnych obszarów jego rozwoju. Na podstawie doświadczeń współpracy z pracownikiem jak i informacji przekazywanych zwierzchnikom ustalamy kolejny obszar odpowiedni do rozwoju pracownika w Waszej firmie. Może to być obszar zupełnie nowy dla pracownika lub „pomost” łączący obszar zakupów i negocjacji z innym, ukierunkowanym na inne specjalności (w przypadku rozwoju eksperckiego) lub kompetencje przywódcze. Finalny raport zawiera również podsumowanie sesji coachingowej z psychologiem biznesu, którą organizujemy dla pracownika aby określić jego gotowość i czas na rozpoczęcie kolejnego programu rozwoju, w innym obszarze.

Zakończenie realizacji programu

Czas, czasochłonność programu.

Program rozwoju kompetencji zakupowych i negocjacyjnych pt. „Awans na kupca” zaprojektowany jest standardowo na 6 miesięcy. Jest to pełny program podnoszenia poziomu kompetencji osoby, którą pracodawca chce rozwijać, bez względu na to, czy pracownik posiada małe lub żadne doświadczenie. Możliwe są oczywiście odstępstwa w kierunku 9-12 miesięcy w sytuacji, gdy pracownik podczas swojej codziennej pracy zaangażowany jest w szczególnie pracochłonne procesy lub firma prowadzi bardzo rozbudowany proces inwestycyjny. Poziom zaangażowania miesięcznego (w zależności od zdolności przyswajania informacji przez pracownika) to max. 18 godzin / miesięcznie. Po stronie trenera oznacza to zużycie trzykrotnie większego czasu.

Program może być realizowany w grupie max. 3 pracowników pod warunkiem, iż osoby prezentują zbliżony poziom rozwoju zakupowo-negocjacyjnego i poziom stanowiska.

Zgoda RODO

10 + 9 =

Regulamin sklepu

 

Masz pytania?

 

- napisz

kontakt@negocjujzglowa.pl

- lub zadzwoń 533 963 133

Formularz kontaktowy

5 + 12 =

Zaprojektowane przez Alento